opodjetju

O podjetju

Podatki revizijske družbe so:

FIRMA: BM VERITAS REVIZIJA družba za revizijo d.o.o.
SKRAJŠANA FIRMA: BM VERITAS REVIZIJA d.o.o.
SEDEŽ: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
ID ŠTEVILKA ZA DDV: SI92791026
MATIČNA ŠTEVILKA: 3546845
OSNOVNI KAPITAL: 10.000 EUR
DIREKTOR: Benjamin Fekonja

 

Družba BM Veritas Revizija d.o.o. je nastala z oddelitvijo revizijske dejavnosti iz družbe LM Veritas d.o.o., ki deluje že od leta 1991. Oddelitev je bila izvedena v mesecu maju 2009, pri čemer so na novo družbo prešli vsi posli in zaposleni pri revizijski dejavnosti družbe LM Veritas.

BM Veritas Revizija d.o.o. je registrirana za opravljanje revizijskih storitev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

V družbi je zaposlenih šest oseb in sicer dva pooblaščena revizorja, preizkušena notranja revizorka, revizorka z licenco ter revizijska asistenta. Vsi razen asistentov imamo tudi naziv državni notranji revizor. Posamezni revizorji smo specialisti za različne gospodarske dejavnosti in nekatera računovodska in finančna področja, zato skušamo vedno vsakemu naročniku revizijske storitve zagotoviti revizorja, ki bo najhitreje in najbolje razumel posebnosti, ki se pojavljajo pri posameznem naročniku.

 

Pregledno poročilo za leto 2021

Kontakt

BM Veritas Revizija d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Poišči na zemljevidu...
Telefoni:
01 568 43 80
01 568 24 36
Faks:
01 568 40 75