reference

Reference

Revizijska družba BM Veritas revizija d.o.o. je specializirana za revidiranje naslednjih organizacij:

1. gospodarske družbe

a. proizvodnja podjetja (posebnost izkazovanja zalog in nedokončane proizvodnje, kalkulacije in stroškovna mesta, itd.)

b. trgovska podjetja (obračunavanje zalog, popis zalog, posredništvo, vzorci in lastna raba, itd.)

c. storitvena podjetja (avtobusni prevozi, gradbena dejavnost, drugo…)

d. holdingi in skupine (konsolidirani izkazi)

2. družbe, ki opravljajo gospodarske javne službe (komunalna podjetja)

3. javni zavodi (zdravstvo, izobraževanje, znanost, kultura…); notranje revidiranje in revidiranje izkazov

4. javne agencije; notranje revidiranje in revidiranje izkazov

5. občine (notranje revidiranje)

Kontakt

BM Veritas Revizija d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Poišči na zemljevidu...
Telefoni:
01 568 43 80 (pisarna)
041 602 208 (direktor)