zaposleni

Zaposleni

Bejnamin FekonjaBenjamin Fekonja, univ.dipl.ekon.

pooblaščeni revizor in državni notranji revizor, direktor družbe

Benjamin Fekonja (1972), že dvajset let revidira računovodske izkaze gospodarskih družb, svetuje in tudi samostojno izobražuje na računovodskem področju. Po pridobitvi naziva revizor in pooblaščeni revizor (leta 2003) je tudi nosilec revizij v gospodarskih družbah. Vedno bolj se uveljavlja tudi na področju notranjih revizij v državnem sektorju (agencije in javni skladi), od leta 2006 je tudi državni notranji revizor.

Že v študentskih letih je pridobil precej računalniških izkušenj, ki jih je kasneje, oplemenitene z izkušnjami, pridobljenimi pri revidiranju, uporabil za pripravo nekaterih računalniških pripomočkov, ki pomagajo računovodskim in finančnim delavcem pri pripravi računovodskih izkazov in poročil. Benjamin Fekonja se vse od diplome specializira za revidiranje in svetovanje v zvezi s finančnim poslovanjem podjetij. V okviru družbe LM Veritas že vrsto let samostojno vodi seminarja-delavnice o izkazu denarnih tokov in o finančnem načrtovanju. Je tudi nosilec in glavni predavatelj na seminarjih o računovodstvu terjatev in obveznosti.

nazaj <<

Kontakt

BM Veritas Revizija d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Poišči na zemljevidu...
Telefoni:
01 568 43 80 (pisarna)
041 602 208 (direktor)